O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Świadczeń Opieki WOW NFZ
w Poznaniu:

dot. naboru NFZ15-WSP.110.16.2024, (nr ogłoszenia Poznań/24/16) ogłoszonego dnia 31 maja  2024 r.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Magda Czyczyn

Sierosław

2.

Jacek Nowak

Krzywiń

3.

Monika Przybylska-Buchert

Kaźmierz

4.

Rafał Sławek

Poznań

5.

Agnieszka Tylman

Poznań

Poznań, dnia 12 lipca 2024 r.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • wykonywanie zadań związanych z zawieraniem i realizacją umów oraz obsługą świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • sporządzanie elektronicznych wersji umów i aneksów do umów oraz przekazywanie ich do Działu Obsługi Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym,
 • bieżąca aktualizacja zmian w potencjale wykonawczym w ramach umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna,
 • udzielanie wyjaśnień związanych z zasadami kontraktowania świadczeń medycznych i realizacją umów.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe i preferowane wykształcenie medyczne,  
 • lata pracy zawodowej:
 • minimum 3 w podmiotach wykonujących działalność – dotyczy osób z wykształceniem średnim.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w lecznictwie podstawowym/ambulatoryjnym/stacjonarnym/ instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia ludności
 • znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1194 ze zm.),
 • umiejętność pracy w programie Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint – na poziomie minimum średnio zaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • obowiązkowość, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej – dotyczy osób z wykształceniem średnim
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 14 czerwca 2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/24/16

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Mikołaj Woźniak
Publikacja informacji: 31.05.2024 14:05
Aktualizacja informacji: 12.07.2024 11:38
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty