O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Młodszy Księgowy w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

GŁÓWNE ZADANIA:

 • przyjmowanie dokumentów księgowych sprawdzonych pod względem merytorycznym,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych w systemie finansowo-księgowym,
 • przygotowywanie przelewów i sprawdzanie ich z dokumentacją źródłową,
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami,
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych i not księgowych,
 • przygotowywanie pism do korespondencji z kontrahentami.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe, preferowane ekonomiczne,
 • lata pracy zawodowej:
  minimum 1 rok  – dotyczy osób z wykształceniem wyższym,
  minimum 4 lata – dotyczy osób z wykształceniem średnim.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 • znajomość przepisów:
  - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity  Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) – Rozdział 2 i 3,
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 146), w szczególności Dział V,  
 • znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych: WORD, EXCEL,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy,
 • chęć nauki i poszerzania wiedzy,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, obowiązkowość, sumienność, staranność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 22 lipca 2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/24/20

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Katarzyna Sieracka
Publikujący informację: Sebastian Krystek
Publikacja informacji: 08.07.2024 15:30
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty