O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Informatyk/Starszy informatyk w Dziale Aplikacji i Baz Danych w Wydziale Informatyki

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

GŁÓWNE ZADANIA:

 • monitorowanie ciągłości działania systemów informatycznych
 • administrowanie systemem dziedzinowym ZOW NFZ
 • tworzenie i utrzymywanie procedur ciągłości działania systemów IT i prowadzenie dziennika administratora
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz firmami zewnętrznymi przy wdrażaniu i utrzymaniu aplikacji użytkowych, w tym diagnostyka i zgłaszanie błędów aplikacji oraz dostosowań systemów informatycznych
 • zapewnienie wsparcia kontrahentom ( świadczeniodawcy/apteki) w zakresie problemów związanych z korzystaniem z serwisów zewnętrznych udostępnianych przez Oddział NFZ
 • utrzymanie w sprawności technicznej i funkcjonalnej przydzielonych systemów informatycznych (SZOI, SNRL oraz systemów z nimi współpracujących)
 • sporządzanie i aktualizacja dokumentacji technicznej utrzymywanych i tworzonych
 • realizacja zadań związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych, w tym regularna aktualizacja systemów operacyjnych i aplikacji
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • przygotowywanie zestawień i zbiorów danych do dalszej analizy
 • zgłaszanie zdarzeń i analiza incydentów bezpieczeństwa
 • obsługa zgłoszeń serwisowych
 • szkolenie użytkowników i wdrażanie nowych rozwiązań systemów informatycznych
 • przygotowywanie opisów i realizacja zamówień informatycznych

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Lata pracy zawodowej: minimum 3 lata dla stanowiska Informatyka (w zakresie administracji systemami IT), minimum 5 lat dla stanowiska Starszego informatyka (w zakresie administracji systemami IT)

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie praktycznego doświadczenia w zakresie systemów użytkowanych w placówkach administracji publicznej oraz w placówkach medycznych
 • praktyczna wiedza z zakresu administrowania aplikacjami użytkowymi
 • znajomość pracy systemów operacyjnych Windows/Linux
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa danych, znajomość języka SQL
 • umiejętność administrowania środowiskiem Windows/Linux
 • umiejętność diagnozy i naprawy zaawansowanych awarii środowiska Windows/Linux
 • znajomość relacyjnych baz danych
 • znajomość narzędzi klasy Business Intelligence
 • znajomość konfiguracji i obsługi systemu operacyjnego MS Windows 7/10 i pakietu biurowego MS Office 2010/2013/2016
 • znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację i korzystanie z dokumentacji technicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • odpowiedzialność, dokładność i skuteczność
 • umiejętność analizy i rozwiązywania problemów
 • prawidłowe podejście do bezpieczeństwa IT
 • umiejętność przetwarzania dużych baz danych
 • doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych
 • niezależny, metodyczny i zorientowany na rozwiązanie sposób pracy
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu
 • chęć nauki i otwartość na nowe rozwiązania
 • mile widziane doświadczenie w pracy u świadczeniodawcy, w tym praca na systemach informatycznych NFZ udostępnianych świadczeniodawcom (SZOI, SNRL, DILO)
 • mile widziane certyfikaty potwierdzające posiadane kompetencje

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: kadry@nfz-szczecin.pl).

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 31 marca 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie, Kancelaria Ogólna czynna w godzinach 8.00 – 16.00 lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/23/11

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Publikujący informację: Malgorzata Koszur
Publikacja informacji: 17.03.2023 15:40
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty