O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Rzecznik Prasowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji (1 etat/umowa o pracę)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że na stanowisku Rzecznika Prasowego Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie Kierownika Zespołu – Komunikacji Społecznej i Promocji została zatrudniona Pani Małgorzata Koszur. Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą oraz kompetencjami niezbędnymi do zatrudnienia na powyższym stanowisku (Szczecin/23/12)


GŁÓWNE ZADANIA:

 • informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Oddziału, a także udzielanie informacji w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania ZOW NFZ oraz współpraca z mediami w zakresie promowania zdrowia i postaw prozdrowotnych
 • organizowanie i koordynowanie kontaktów kierownictwa Oddziału i komórek organizacyjnych Oddziału oraz przedstawicieli Oddziału z przedstawicielami regionalnych środków masowego przekazu poprzez konferencje prasowe i briefingi
 • przygotowywanie i archiwizacja codziennego monitoringu mediów w zakresie dotyczącym systemu ochrony zdrowia w województwie
 • analizowanie materiałów dotyczących funkcjonowania systemuopieki zdrowotnej w województwiezamieszczanych w mediach oraz zapobieganie krytyce prasowej i reagowanie na nią zgodnie z zasadami prawa prasowego
 • administrowanie i redagowanie strony internetowej Oddziału
 • prezentacja i promocja działalności OW, w tym przygotowywanie i realizacja kampanii społecznych, informacyjnych, edukacyjnych, wizerunkowych i medialnych
 • prowadzenie oficjalnych profili ZOW NFZ w mediach społecznościowych
 • administrowanie i nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej
 • relacjonowanie i promocja wydarzeń regionalnych i lokalnych, m.in. w obszarze profilaktyki i promocji postaw prozdrowotnych, w mediach tradycyjnych i społecznościowych
 • opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności Funduszu

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: dziennikarstwo, public relations, administracja, polonistyka, kulturoznawstwo)
 • minimum 5. lat pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy rzecznika prasowego lub na podobnym stanowisku
 • swoboda i poprawność wypowiadania się w języku polskim w mowie i w piśmie
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • łatwość w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu działań promocyjnych w zakresie zdrowia
 • znajomość przepisów prawa dotyczących: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków, publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1285 ze zm.), ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914 ze zm.)
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office
 • umiejętność posługiwania się mediami społecznościowymi
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • identyfikacja z organizacją
 • zaangażowanie, samodzielność

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: .

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 13.04.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie, Kancelaria Ogólna czynna w godzinach 8.00 – 16.00 lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/23/12

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Publikujący informację: Magdalena Ochęcka
Publikacja informacji: 18.05.2023 12:00
Aktualizacja informacji: 18.05.2023 12:03
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty