O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent/Młodszy specjalista W Dziale Lecznictwa Stacjonarnego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej (1 etat/umowa o pracę)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że na stanowisku Starszego referenta w  Dziale Lecznictwa Stacjonarnego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zatrudniona Pani Joanna Słupecka. Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą oraz kompetencjami niezbędnymi do zatrudnienia na powyższym stanowisku (Szczecin/23/14)


GŁÓWNE ZADANIA:

 • kontraktowanie i zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, programy pilotażowe, świadczenia opieki koordynowanej i kompleksowej
 • dokonywanie aktualizacji umów i załączników do umów na świadczenia zdrowotne w systemie informatycznym
 • przygotowanie dokumentacji w zakresie negocjacji i renegocjacji umów
 • współpraca ze świadczeniodawcami, redagowanie pism do świadczeniodawców we wszystkich sprawach należących do właściwości działu
 • obsługa systemu informatycznego w zakresie właściwości działu
 • bieżące rozpatrywanie zgłoszeń zmian potencjału wykonawczego do umów obsługiwanych przez komórkę organizacyjną

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 1 rok pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza medyczna, ekonomiczna, informatyczna, prawnicza niezbędna do właściwego wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań
 • praktyczna znajomość programów WORD i EXCEL
 • sumienność i odpowiedzialność
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • kreatywność
 • odporność na stres
 • mile widziane doświadczenie w służbie zdrowia

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail:

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 19 kwietnia 2023 r.

w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie

(Kancelaria Ogólna czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/23/14

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Publikujący informację: Magdalena Ochęcka
Publikacja informacji: 01.06.2023 13:45
Aktualizacja informacji: 01.06.2023 13:46
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty