O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent/Młodszy specjalista w Dziale Potwierdzania Uprawnień i Profilaktyki w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki (1 etat/umowa o pracę – na zastępstwo)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że na stanowisku Młodszego specjalisty w Dziale Potwierdzania Uprawnień i Profilaktyki w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki została zatrudniona Pani Katarzyna Caban. Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą oraz kompetencjami niezbędnymi do zatrudnienia na powyższym stanowisku (Szczecin/23/15) 


GŁÓWNE ZADANIA:

 • promowanie zdrowia i postaw prozdrowotnych w szczególności poprzez zachęcanie do udziałuw programach zdrowotnych i programach profilaktyki zdrowotnej
 • organizacja stanowisk informacyjno-edukacyjnych w obszarze profilaktyki i promocji postaw prozdrowotnych we współpracy z organizacjami pacjenckimi, organizacjami Pożytku Publicznego, samorządami, instytucjami, podmiotami leczniczymi, jednostkami edukacyjnymi oraz zapewnienie obsługi merytorycznej
 • przygotowanie merytoryczne i realizacja cyklicznych działań promujących postawy prozdrowotne, w tym w ramach działań przewidzianych w programie Środa z Profilaktyką,
 • przygotowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, z obszaru profilaktyki i promocji postaw prozdrowotnych,
 • współpraca innymi komórkami merytorycznymi Oddziału w tworzeniu materiałów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób
 • wystawianie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz potwierdzanie Profilu Zaufanego

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek medyczny, zdrowie publiczne, dietetyka)
 • 1 rok pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność poprawnego czytania i interpretowania przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, PowerPoint
 • umiejętność prowadzenia działań promocyjnych
 • współpraca w zespole, gotowość do uczenia się
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • dobra organizacja pracy, analityczne myślenie
 • znajomość teoretycznych i koncepcyjnych działań w promocji zdrowia
 • identyfikacja z organizacją
 • zaangażowanie
 • kreatywność
 • otwartość na wiedzę i zdobywanie nowych umiejętności
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail:

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 19 kwietnia 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie (Kancelaria Ogólna (Punkt podawczy) czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/22/15

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Publikujący informację: Magdalena Ochęcka
Publikacja informacji: 23.05.2023 09:25
Aktualizacja informacji: 23.05.2023 09:26
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty