O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent/Młodszy specjalista w Dziale Refundacji w Wydziale Gospodarki Lekami (1 etat / umowa o pracę)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Starszego referenta/Młodszego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Gospodarki Lekami (Szczecin/23/16):

 • Agnieszka Santarek - Szczecin

GŁÓWNE ZADANIA:

 • weryfikacja i kontrola merytoryczna komunikatów elektronicznych/ zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze i wyroby medyczne przekazywanych przez apteki.
 • nadawanie uprawnień do Portalu Personelu osobom, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.
 • nadawanie uprawnień do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty refundowane osobom uprawnionym.
 • przydzielanie zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.
 • realizacja zadań związanych ze zgłoszeniami w zakresie skradzionych/zagubionych pieczątek/recept.
 • monitorowanie rozliczeń z aptekami.
 • realizacja zadań określonych w trybie rozliczania wyników finansowych kontroli/postępowań sprawdzających aptek.
 • opracowywanie bieżących oraz okresowych analiz i sprawozdań.
 • współpraca z Okręgową Izbą Aptekarską, Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe

   - co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego;

 • wykształcenie średnie – technik farmaceutyczny

        - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata w aptece.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność poprawnego czytania i interpretowania przepisów z zakresu:

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

- prawo farmaceutyczne

 • dobra znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • umiejętność pisania pism urzędowych
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • sumienność i odpowiedzialność
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach ochrony zdrowia będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: ).

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 27 kwietnia 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie - Kancelaria Ogólna czynna w godzinach 8.00 – 16.00 lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/23/16

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Publikujący informację: Magdalena Ochęcka
Publikacja informacji: 02.05.2023 10:50
Aktualizacja informacji: 02.05.2023 10:53
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty