O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent/Młodszy specjalista w Wydziale Księgowości

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Starszego referenta/Młodszego specjalisty w Wydziale Księgowości (Szczecin/23/17): 

Agnieszka Jankowska – Tanowo
Justyna Magda – Szczecin


GŁÓWNE ZADANIA:

 • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zakładowym planem kont
 • rozliczanie i dokonywanie analizy kont rozrachunkowych świadczeniodawców
 • dokonywanie potrąceń wierzytelności z tytułu zajęć komorniczych według obowiązujących przepisów, korespondencja z komornikami
 • terminowe dokonywanie dyspozycji przekazania środków pieniężnych świadczeniodawcom pod dokonaniu należnych potrąceń
 • pisemne informowanie świadczeniodawców o dokonanych potrąceniach
 • dokonywanie windykacji należności, naliczanie odsetek od przeterminowanych należności, korespondowanie z kontrahentami w zakresie rozrachunków
 • prowadzenie kasy gotówkowej oddziału

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane finanse i rachunkowość
 • dla stanowiska młodszego specjalisty co najmniej 1 rok pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność poprawnego czytania i interpretowania przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • umiejętności analityczne
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Excel
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy
 • komunikatywność, sumienności i skrupulatność

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: ).

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 31 maja 2023 r.

w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie

(Kancelaria Ogólna czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

 

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/23/17

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 02.06.2023 14:00
Aktualizacja informacji: 02.06.2023 14:22
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty