O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent w Dziale Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

GŁÓWNE ZADANIA:

 • udział w postępowaniach konkursowych o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach świadczeń pozostających we właściwości Wydziału oraz w zadaniach związanych z aneksowaniem umów na kolejny okres rozliczeniowy
 • wprowadzanie umów i aneksów do systemu informatycznego;
 • udział w negocjacjach i renegocjacjach z świadczeniodawcami
 • przygotowanie projektów pism na zapytania, wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców
 • udział w realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i opiniowaniem wniosków dotyczących transportu sanitarnego „dalekiego” w podstawowej opiece zdrowotnej oraz prowadzeniem rejestru wydanych zgód na realizację wniosku
 • realizowanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą sekretaryjno-biurową wniosków świadczeniodawców o indywidualne rozliczenie świadczeń
 • realizowanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą Z-cy Dyrektora ds. Służb Mundurowych (prowadzenie sekretariatu)

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 lata pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie/staż pracy w instytucjach ochrony zdrowia
 • znajomość ustawy o świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • biegła obsługa komputera, w tym znajomość programów z pakietu biurowego MS Office, w szczególności MS Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • umiejętność pisania pism urzędowych
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność i odpowiedzialność
 • dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: ).

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 7 czerwca 2023 r.

w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie

(Kancelaria Ogólna czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/23/18

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Magdalena Ochęcka
Publikacja informacji: 23.05.2023 13:45
Aktualizacja informacji: 23.05.2023 13:59
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty