O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że na stanowisku Specjalisty w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania została zatrudniona Pani Joanna Wojciechowska. Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą oraz kompetencjami niezbędnymi do zatrudnienia na powyższym stanowisku (Szczecin/23/39).


GŁÓWNE ZADANIA:

 • przygotowywanie wniosków o zamówienia publiczne realizowane w Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania
 • bieżące monitorowanie potrzeb w obszarze bezpieczeństwa fizycznego pod kątem przygotowywania postępowań o zamówienia publiczne i przygotowywanie tych zamówień, zwłaszcza w zakresie obsługi i serwisu technicznych systemów bezpieczeństwa oraz w zakresie innych urządzeń dotyczących bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia w Oddziale
 • przygotowywanie informacji i dokumentacji w przypadku wystąpienia zdarzenia bądź incydentu z zakresu bezpieczeństwa fizycznego
 • współudział w tworzeniu oraz aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa i dokumentów stanowiących jej rozwinięcie (procedury, instrukcje)
 • prowadzenie rejestrów prowadzonych spraw
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi, w zakresie realizacji zadań

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 lata pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana praktyczna znajomość powszechnie obowiązujących przepisów i procedur w zakresie zamówień publicznych
 • umiejętność współpracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • terminowość, samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office
 • chęć zdobywania wiedzy w nowych obszarach
 • umiejętność długofalowego planowania działań
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail:

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 26 wrzesień 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie
(Kancelaria Ogólna czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/23/39

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 01.12.2023 13:20
Aktualizacja informacji: 01.12.2023 13:22
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty