O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy informatyk/Główny specjalista w Dziale Aplikacji i Baz Danych w Wydziale Informatyki

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Starszego informatyka/Głównego specjalisty w Dziale Aplikacji i Baz Danych w Wydziale Informatyki (Szczecin/23/9):  

•    Karol Datta – Szczecin
•    Agnieszka Korczyńska – Szczecin
•    Marek Sakowski – Szczecin


GŁÓWNE ZADANIA:

 • monitorowanie ciągłości działania systemów informatycznych
 • administrowanie systemem dziedzinowym ZOW NFZ
 • sporządzanie i udostępnianie zestawień statystycznych, w tym tworzenie zapytań SQL, na wniosek komórek organizacyjnych Oddziału, Centrali, Ministerstwa Zdrowia i innych organów publicznych
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz firmami zewnętrznymi przy wdrażaniu i utrzymaniu aplikacji użytkowych, w tym diagnostyka i zgłaszanie błędów aplikacji oraz dostosowań systemów informatycznych
 • współpraca z Centralą oraz komórkami organizacyjnymi ZOW NFZ w zakresach swoich obowiązków oraz udział w projektach Centralnych
 • sporządzanie i aktualizacja dokumentacji technicznej utrzymywanych i tworzonych
 • realizacja zadań związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych, w tym regularna aktualizacja systemów operacyjnych i aplikacji
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • przygotowywanie zestawień i zbiorów danych do dalszej analizy
 • zgłaszanie zdarzeń i analiza incydentów bezpieczeństwa
 • obsługa zgłoszeń serwisowych
 • szkolenie użytkowników i wdrażanie nowych rozwiązań systemów informatycznych
 • przygotowywanie opisów i realizacja zamówień informatycznych

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Lata pracy zawodowej: minimum 5 lat dla stanowiska Starszego informatyka, minimum 8 lat dla stanowiska Głównego specjalisty

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie praktycznego doświadczenia w zakresie systemów użytkowanych w placówkach administracji publicznej oraz w placówkach medycznych
 • praktyczna wiedza z zakresu administrowania aplikacjami użytkowymi
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa danych, znajomość języka SQL
 • znajomość relacyjnych baz danych
 • umiejętność pisania skryptów i zapytań SQL
 • umiejętność programowania
 • znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację i korzystanie z dokumentacji technicznej
 • doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych
 • prawidłowe podejście do bezpieczeństwa IT
 • prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres
 • komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej
 • chęć do nauki i otwartość na nowe rozwiązania
 • umiejętność analizy i rozwiązywania problemów
 • niezależny, metodyczny i zorientowany na rozwiązanie problemu sposób pracy
 • mile widziane doświadczenie w pracy sektorze ochrony zdrowia
 • mile widziana znajomość baz danych DB2

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: .

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 20.03.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie, Kancelaria Ogólna czynna w godzinach 8.00 – 16.00 lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/23/9

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Wytworzenie informacji: 03.03.2023 14:32
Publikacja informacji: 23.03.2023 10:45
Aktualizacja informacji: 23.03.2023 10:47
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty