O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent/ Młodszy specjalista/ Specjalista w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nabór (Szczecin/24/3) na stanowisko Starszego referenta/ Młodszego specjalisty w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii został zakończony z powodu rezygnacji kandydata.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • weryfikacja merytoryczna raportów sprawozdawczych w zakresie programów lekowych i chemioterapii
 • udział w prowadzeniu postępowań, w tym postępowań odwoławczych związanych z procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach pozostających we właściwości Działu
 • udział w zadaniach związanych z aneksowaniem umów wieloletnich i przygotowywaniem propozycji finansowych dla świadczeniodawców w zakresach pozostających we właściwości Działu Programów Lekowych i Chemioterapii
 • monitorowanie prowadzonych przez świadczeniodawców postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup refundowanych ze środków publicznych, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • prowadzenie analiz zapotrzebowania, planowanie oraz kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy lekowe i chemioterapia

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe – preferowane kierunki medyczne m.in.: farmacja, nauki o zdrowiu, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, analityka medyczna, psychologia zdrowia

- staż pracy dla stanowiska: starszego referenta/młodszego specjalisty: co najmniej rok
- staż pracy dla stanowiska specjalisty: co najmniej 4 lata

 • wykształcenie: średnie – technik farmaceutyczny

- staż pracy dla stanowiska starszego referenta: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata praktyki jako technik farmaceutyczny;
- staż pracy dla stanowiska młodszego specjalisty: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata praktyki jako technik farmaceutyczny
- staż pracy dla stanowiska specjalisty: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata praktyki jako technik farmaceutyczny

 • praktyczna znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność poprawnego czytania i interpretowania przepisów z zakresu:

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 • umiejętność pisania pism urzędowych
 • sumienność i odpowiedzialność
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem

e-mail:

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 18.03.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie - Kancelaria Ogólna czynna w godzinach 8.00–16.00 lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/24/3

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 18.04.2024 12:45
Aktualizacja informacji: 18.04.2024 12:45
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty