O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki Dział Informacji i Profilaktyki w Dolnośląskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Promowanie postaw prozdrowotnych w ramach obsługi bezpośredniej na stanowisku doradcy ds. profilaktyki i promocji zdrowia, w szczególności poprzez zachęcanie do korzystania z pomiarów w kiosku profilaktycznym, udziału w programach zdrowotnych i programach profilaktyki zdrowotnej;
 • Przyjmowanie skarg i wniosków, skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacjęn uzdrowiskową, wniosków w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ustalenia prawa do świadczeń;
 • Udzielanie informacji ogólnych ustnie i pisemnie, udostępnianie informacji o: udzielonych świadczeniach, prawie do świadczeń, statusie prowadzonych spraw, prawach pacjentów;
 • Potwierdzanie Profilu Zaufanego;
 • Obsługa wniosków o zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • Zawieranie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (niewymagające postępowania wyjaśniającego) oraz wydawanie gotowych umów obejmujących dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie EKUZ oraz w innych sprawach związanych z realizacją przepisów o koordynacji i opieką transgraniczną oraz wydawanie EKUZ i certyfikatów tymczasowo zastępujących EKUZ;
 • Wykonywanie pomiarów w kiosku profilaktycznym;
 • Udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane przez klientów w sprawach innych niż skargi i wnioski;
 • Udzielane informacji przez telefon;
 • Właściwe przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Oddziału;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość zagadnień systemu ochrony zdrowia związanych z systemem ubezpieczeń zdrowotnych, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm.);
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór – doświadczenie w administracji publicznej lub podmiotach związanych z ochroną zdrowia;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność poprawnego pisania w języku polskim;
 • Odpowiedzialność;
 • Zainteresowanie tematyką zdrowia lub edukacji społecznej;
 • Rzetelność, pracowitość;
 • Wysoka kultura osobistego;
 • Empatia i życzliwość.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwiąCi aplikowanie. 

 

ZAPRASZAMY

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: rekrutacja@nfzwroclaw.pl / nr telefonu: (71) 79-79-261).

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 20.06.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w Sali Obsługi Klienta przy ul. R. Traugutta 55, 50-416 Wrocław (Punkt podawczy czynny: w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. R. Traugutta 55, 50-416 Wrocław

z dopiskiem: oferta pracy Wrocław/23/27

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marcin Dobosz
Publikacja informacji: 26.05.2023 15:05
Aktualizacja informacji: 13.09.2023 14:36
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty