O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki Dział Obsługi Klientów w Dolnośląskim OW NFZ - 2 vacaty

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Anna Hertlein zamieszkała w Brzegu Dolnym oraz Pani Marta Zasuń zamieszkała we Wrocławiu.

Uzasadnienie:

Kandydatki spełniły wymagania określone w ogłoszeniu oraz spełniły wymagania Pracodawcy związane z przedmiotowym stanowiskiem pracy.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • Obsługa bezpośrednia klientów w Sali Obsługi Klientów na stanowisku doradca klientów;
 • Przyjmowanie skarg i wniosków, skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, wniosków w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ustalenia prawa do świadczeń;
 • Udzielanie informacji ogólnych ustnie i pisemnie, udostępnianie informacji o: udzielonych świadczeniach, prawie do świadczeń, statusie prowadzonych spraw, prawach pacjentów;
 • Potwierdzanie Profilu Zaufanego;
 • Obsługa wniosków o zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • Zawieranie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (niewymagające postępowania wyjaśniającego) oraz wydawanie gotowych umów obejmujących dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie EKUZ oraz w innych sprawach związanych z realizacją przepisów o koordynacji i opieką transgraniczną oraz wydawanie EKUZ i certyfikatów tymczasowo zastępujących EKUZ;
 • Promowanie Internetowego Konta Pacjenta, usług e-zdrowia;
 • Wykonywanie pomiarów w kiosku profilaktycznym;
 • Udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane przez klientów w sprawach innych niż skargi i wnioski;
 • Udzielanie informacji przez telefon;
 • Właściwe przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Oddziału;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość zagadnień systemu ochrony zdrowia związanych z systemem ubezpieczeń zdrowotnych, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.2561 z późn. zm.);
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór – doświadczenie w administracji publicznej lub podmiotach związanych z ochroną zdrowia;
 • Umiejętności komunikacyjne;
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność;
 • Umiejętność poprawnego pisania w języku polskim;
 • Samodzielność;
 • Radzenie sobie ze stresem;
 • Sumienność;
 • Wysoka kultura osobistego;
 • Empatia i serdeczność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwiąCi aplikowanie. 

 

ZAPRASZAMY

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: rekrutacja@nfzwroclaw.pl / nr telefonu: (71) 79-79-261).

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 20.06.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w Sali Obsługi Klienta przy ul. R. Traugutta 55, 50-416 Wrocław (Punkt podawczy czynny: w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. R. Traugutta 55, 50-416 Wrocław

z dopiskiem: oferta pracy Wrocław/23/28

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marcin Dobosz
Publikacja informacji: 26.05.2023 15:15
Aktualizacja informacji: 11.07.2023 12:44
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty