O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

starszy referent Dział Programów Lekowych i Chemioterapii Wydział Gospodarki Lekami Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ, 1 etat / umowa o pracę na czas zastępstwa (poprzedzona umową na okres próbny)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Na stanowisko starszego referenta w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zatrudniona została:

Pani Dorota Hebisz, zamieszkała w Zielonej Górze.

Uzasadnienie:

Pani Dorota Hebisz spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Proces rekrutacji nr ZielonaGóra/2023/17 został zakończony.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • opracowywanie, uaktualnianie i monitorowanie planu zakupu świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia;
 • prowadzenie analiz zapotrzebowania, planowanie oraz kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia ;
 • obsługa i monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia;
 • weryfikacja merytoryczna raportów sprawozdawczych, przekazywanych przez świadczeniodawców związana z refundacją chemioterapii;
 • realizacja zadań w zakresie Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL);
 • przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen, wniosków, informacji oraz wszelkich pism w zakresie prowadzonych spraw.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wykształcenie wyższe, preferowane medyczne
 • Lata pracy zawodowej: na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które ogłoszony jest nabór,
 • wiedza w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego oraz w zakresie mechanizmów refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w programach lekowych,
 • umiejętność myślenia analitycznego, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, biegła znajomość obsługi komputera i pakietu,
 • komunikatywność,
 •  odporność na stres,
 • obowiązkowość, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie zadań,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy, gotowość do pracy zdalnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: Magdalena.Kolpak@nfz-zielonagora.pl / nr telefonu: 683287634).

 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do dnia 03 października 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 9B

65-057 Zielona Góra

z dopiskiem: oferta pracy ZielonaGóra/23/17

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
Autor informacji: Magdalena Kołpak
Publikujący informację: Joanna Branicka
Publikacja informacji: 19.09.2023 10:25
Aktualizacja informacji: 01.12.2023 13:21
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty