O NFZ

Dlaczego warto z nami pracować

Zapraszamy Cię do składania aplikacji i udziału w procesach rekrutacji do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasza organizacja przechodzi obecnie transformację tak samo, jak cały system ochrony zdrowia w naszym kraju. Niezależnie od tego, jaki ostatecznie kształt będzie miał Fundusz praca w nim to szansa uzyskania unikalnych na rynku pracy wiedzy i kompetencji. To czego się u nas nauczysz i doświadczenie, które możesz zdobyć, ma unikalną wartość, bo narodowa organizacja zdrowa jest tylko jedna.

Jesteśmy organizacją publiczną, podległą i kontrolowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie ubezpieczonych, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów. Pracując w Funduszu masz niepowtarzalną okazję włączyć się do służby społecznej na rzecz naszego kraju – każdy dzień pracy Funduszu ma wymiar utylitarny i ma realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań;
 • możliwość intensywnego rozwoju -  pracownikom oferujemy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, programy rozwoju zawodowego oraz indywidualne programy kształcenia;
 • możliwość awansu zawodowego i wybór atrakcyjnych ścieżek rozwoju zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • godne wynagrodzenia i premie zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zbiorowym układem pracy;
 • atrakcyjne wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników, a także ich dzieci, dopłat do zajęć sportowych, etc.;
 • opiekę Pracodawcy i wsparcie związków zawodowych dbających o poszanowanie godności pracownika i bezwzględnie eliminującego wszelkie przejawy patologii i nieprawidłowości, takie jak nepotyzm czy mobbing.

Kogo szukamy

 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • ludzi marzących o sukcesie;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • kandydatów w różnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się z nami wcześniej nabytymi umiejętnościami;
 • tych, którzy wspólnie z nami będą realizowali misyjną powinność wobec Pacjentów.

Jeżeli powyższa propozycja odpowiada twoim zainteresowaniom zapraszamy do udziału w procesach rekrutacyjnych znajdziesz je tutaj

Jeżeli masz pytania dotyczące warunków pracy i innych kwestii dotyczących kariery w Centrali Funduszu prosimy o kontakt z nami - 22 572 60 51

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń