O NFZ

Wykazy

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w ramach psychiatrii sądowej oraz świadczenia odwykowe dla dorosłych i nieletnich

15.12.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia wykaz podmiotów leczniczych, realizujących świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach psychiatrii sądowej, a także świadczeń odwykowych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia.