Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Oferty pracy

Postępowanie nr 12/2019

10.07.2019
Na stanowisko od referenta do specjalisty w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

Postępowanie nr 11/2019

05.07.2019
Na stanowisko od referenta do specjalisty w Dziale do spraw Służb Mundurowych, Ratownictwa Medycznego, Zarządzania Kryzysowego oraz Skarg i Wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych

Postępowanie nr 10/2019

05.07.2019
Na stanowisko od referenta do specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami (umowa na czas określony - w celu zastępstwa)

Postępowanie nr 9/2019

27.06.2019
Na stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Dziale Planowania, Analiz Ekonomicznych i Sprawozdawczości w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym (umowa na czas określony - w celu zastępstwa)

Postępowanie nr 8/2019

07.06.2019
Na stanowisko od referenta do specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami (umowa na czas określony - w celu zastępstwa)

Postępowanie nr 7/2019

05.06.2019
Na stanowisko referenta w Dziale Obsługi Świadczeniobiorców w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych (umowa na czas określony - w celu zastępstwa)