Narodowy Fundusz Zdrowia wznawia kontrole

23.07.2020
Z uwagi na sygnały kierowane przez pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta, które dotyczyły ograniczonej dostępności do świadczeń, Prezes NFZ podjął decyzję o wznowieniu postępowań kontrolnych w placówkach medycznych i aptekach.

Komunikat DGL

04.08.2020
W związku z art. 102 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych...

Fundusze Europejskie w walce z COVID-19 - pomoc dla ZOL-i, ZPO, Hospicjów oraz DPS-ów

04.08.2020
Informacje o projekcie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Zobacz szczegóły /aktualnosci/aktualnosci-centrali/

Szczecińscy ratownicy medyczni apelują: kask ratuje główkę dziecka

31.07.2020
Wakacje to czas większej aktywności dzieci ale też większego ryzyka urazu. W ubiegłoroczne wakacje ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie udzielili pomocy ponad trzem tysiącom dzieci.

Kolorowa fotografia. Otwarcie nowej siedziby delegatury NFZ w Wałbrzychu z udziałem Adama Niedzielskiego, prezesa NFZ.

Od tweeta do nowej siedziby NFZ w Wałbrzychu

24.07.2020
To historia jednego tweeta, który zmienił rzeczywistość klientów wałbrzyskiej delegatury NFZ. Krótka wiadomość, wysłana bezpośrednio do Prezesa Funduszu, sprawiła, że dotychczas niedostępna dla osób na wózkach siedziba NFZ, zmieniła lokalizację.

Infografika. Tekst: Karta EKUZ z dodatkiem solidarnościowym

EKUZ na podstawie dodatku solidarnościowego

14.07.2020
Straciłeś pracę po 15 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 i masz prawo do dodatku solidarnościowego? Nadal przysługuje Ci Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zobacz szczegóły /aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/

Zarządzenie Nr 119/2020/DK

04.08.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 118/2020/DEF

04.08.2020
w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Zarządzenie Nr 117/2020/DSOZ

30.07.2020
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19

Zarządzenie Nr 116/2020/DGL

29.07.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zobacz szczegóły /zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/