Prace serwisowe w Telefonicznej Informacji Pacjenta

18.09.2020
Informujemy, że w godzinach 02:00 do 04:00 w dniu 21 września 2020 r. mogą wystąpić problemy w dostępie do Telefonicznej Informacji Pacjenta

Komunikat dla świadczeniodawców

17.09.2020
Komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie SIMP - ChUK

11.09.2020
aktualizacja funkcjonalności związanych z wymianą danych między systemami informatycznymi świadczeniodawców a Systemem Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP)

Zobacz szczegóły /aktualnosci/aktualnosci-centrali/

Profilaktyka raka prostaty - Środa z Profilaktyką w OW NFZ

16.09.2020
Profilaktyka raka prostaty to temat kolejnej edycji cyklicznej akcji Narodowego Funduszu Zdrowia „Środa z Profilaktyką”. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, tegoroczne edycje kontynuowane są w formule zdalnej.

Wznowienie działalności sali obsługi klientów w delegaturze MOW NFZ w Nowym Sączu

11.09.2020
Od 14 września sala obsługi klientów w delegaturze Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Nowym Sączu będzie działać w pełnym zakresie usług.

Zobacz szczegóły /aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/

Zarządzenie Nr 142/2020/DGL

17.09.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 141/2020/DEF

11.09.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Zarządzenie Nr 140/2020/DSOZ

10.09.2020
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zobacz szczegóły /zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/