Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Przerwa techniczna - Mazowiecki OW NFZ

23.05.2019
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi w dniach 24.05.2019 od godz. 19:00 do 25.05.2019 do godz. 23:59 nastąpi przerwa w dostępie do niektórych systemów informatycznych mazowieckiego OW NFZ

Komunikat DGL - Słownik GRS

10.05.2019
Udostępniona została nowa wersja słownika GRS

Komunikat DGL

10.05.2019
Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu maju 2019 r.

Komunikat DGL

09.05.2019
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do lutego 2019 r.

Komunikat DEF

06.05.2019
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat DGL

26.04.2019
Komunikat dotyczący prawidłowego sprawozdawania świadczeń w zakresie chemioterapia i programy lekowe

Komunikat dla świadczeniodawców

23.04.2019
w sprawie KODÓW SYSTEMU do zastosowania w sprawozdawaniu realizacji programów pilotażowych

Komunikat Departamentu Informatyki

15.04.2019
Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz Świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Wyjaśnienia dotyczące zarządzeń w sprawie wzrostu wyceny świadczeń

15.04.2019
Komunikat dotyczący zarządzeń nr 38/2019/DSOZ oraz nr 43/2019/DSOZ Prezesa NFZ

Przerwa serwisowa

15.04.2019
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w poniedziałek 15kwietnia 2019 r. w godzinach 22:00-23:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.
Zobacz szczegóły