Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Oferty pracy

Postępowanie nr 6/2019

16.05.2019
Na stanowisko od referenta do specjalisty w Dziale Uprawnień i Ewidencji Świadczeniobiorców w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych

Postępowanie nr 5/2019

22.03.2019
Od specjalisty do głównego specjalisty w Dziale Kontroli Świadczeniodawców, Aptek i Ordynacji Lekarskiej w Wydziale Kontroli

Postępowanie nr 4/2019

20.02.2019
Od referenta do specjalisty w Dziale Rozliczania Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

Postępowanie nr 3/2019

31.01.2019
Od specjalisty do głównego specjalisty w Dziale Kontroli Świadczeniodawców, Aptek i Ordynacji Lekarskiej w Wydziale Kontroli

Postępowanie nr 2/2019

11.01.2019
Na stanowisko od referenta do specjalisty w Dziale Lecznictwa Zamkniętego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Postępowanie nr 1/2019

11.01.2019
Na stanowisko od referenta do specjalisty w Dziale Lecznictwa Otwartego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej (umowa na czas określony - w celu zastępstwa)