Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

30.03.2020
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aktualizacji AP-KOLCE oraz komunikatów dotyczących list oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców

27.03.2020
Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o kwarantannie

25.03.2020
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna przekazywanie informacji o objęciu osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej kwarantanną.

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

17.03.2020
Świadczeniodawcy realizujący umowy z zaopatrzenia w wyroby medyczne (ZPO) na Portalu SZOI/ Portalu Świadczeniodawcy mogą pobrać raport rozliczenia realizacji zleceń zaopatrzenia rejestrowanych w centralnym systemie ap-zz (Zlecenia zaopatrzenia)

Komunikat dla świadczeniodawców

17.03.2020
Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie SIMP - ChUK

05.03.2020
wymiana danych miedzy systemami informatycznymi świadczeniodawców a Systemem Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP)