Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

Ważne!
24.03.2020
Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Rośnie zaufanie do NFZ

24.03.2020
Według najnowszego badania CBOS, działania Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie ocenia 43% Polaków. To najlepszy wynik Funduszu od 2010 roku, kiedy po raz pierwszy sprawdzano opinię o pracy instytucji publicznych.

Komunikat DGL - Słownik PRH

23.03.2020
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 289

Komunikat dla świadczeniodawców

21.03.2020
Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych.

Lecznictwo uzdrowiskowe: komunikat dla świadczeniodawców

21.03.2020
Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.