• A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Informacja prasowa

02-08-2013

Nie przewiduje się podwyżek dla urzędników NFZ

W związku z nieprawdziwymi informacjami w niektórych dziennikach oraz powtarzającymi się pytaniami informuję, że w projekcie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok nie przewidziano żadnych podwyżek dla pracowników Funduszu. Wzrost kosztów administracyjnych w całym Funduszu o 20.345 tys. zł wiąże się z nowymi zadaniami przydzielonymi Funduszowi (m.in. wdrożenie dyrektywy transgranicznej, elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców). Warto w tym kontekście podkreślić, że planowane koszty administracyjne NFZ wciąż stanowią jedynie 1,05% planowanych kosztów ogółem, co w porównaniu do innych państw UE oznacza, że NFZ jest najtańszą w utrzymaniu instytucją finansującą świadczenia dla pacjentów. Dla przykładu koszty utrzymania systemu czeskiego wynoszą ponad 4% kosztów ogółem, a w innych państwach "starej" UE kształtują się na poziomie 6-8% kosztów ogółem.

rzecznik prasowy NFZ Andrzej Troszyński


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 2.08.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 19.08.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności