Aktualności

Aktualności Centrali

Izolatoria obejmą opieką dodatkowych pacjentów

28-10-2020

Pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19, którzy nie wymagają już leczenia szpitalnego, powinni być kierowani do izolatoriów. Do już istniejącej bazy izolatoriów dołączą niektóre sanatoria i szpitale uzdrowiskowe. Koszty pobytu pacjentów w izolatoriach pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Izolatoria powstały pod koniec marca 2020 roku. Opieką w izolatorium objęte są osoby:

a. z dodatnim wynikiem testu na obecność koronawirusa, które lekarz1 lub inspektor sanitarny skierował do izolatorium, do momentu wypisu z izolatorium lub przeniesienia na oddział szpitalny, w przypadku pogorszenia się ich stanu zdrowia.

Wśród nich są m.in. osoby:

  • bezobjawowe lub skąpoobjawowe
  • które ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać w miejscu zamieszkania
  • które z innych przyczyn nie mogą poddać się izolacji w miejscu zamieszkania.

b. hospitalizowane z powodu COVID-19, które ze względu na poprawę stanu zdrowia, nie wymagają już leczenia w warunkach szpitalnych.

Aktualnie w izolatoria będą przekształcane również niektóre sanatoria i szpitale uzdrowiskowe z wykwalifikowaną kadrą medyczną.

Zwiększenie miejsc w izolatoriach pozwoli na bezpieczne umieszczenie w nich pacjentów chorych na COVID-19, których hospitalizacja nie jest konieczna ze względu na łagodniejszy przebieg infekcji. Miejsce w szpitalach zajmą pacjenci wymagający stałej opieki lekarskiej – zaznacza Filip Nowak, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Obiekty, w których funkcjonują izolatoria, wskazują wojewodowie. Od strony finansowej ich działalność zabezpiecza Narodowy Fundusz Zdrowia. Za dobę pobytu pacjenta w izolatorium Fundusz płaci 200 zł (izolatoria zlokalizowane w hotelach, hostelach, bursach, z którymi umowę mają podpisane szpitale, tzw. izolatoria przyszpitalne) lub 220 zł (izolatoria zlokalizowane m.in. w szpitalach, sanatoriach lub szpitalach uzdrowiskowych)2.

W Polsce działa obecnie 38 izolatorów3. W każdym województwie jest co najmniej jedna taka placówka.

1 lekarz szpitala albo lekarz zakładu leczniczego albo lekarz POZ / felczer

2 dane na 29 października 2020 r.

3 dane na 29 października 2020 r.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 168/2020/DSOZ

Wszystkie aktualności