Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

02-04-2012

Wstępna informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację1

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że wg. wstępnych danych poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - grudzień 2011 r. koszty refundacji leków wyniosły:


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Dodany: 2.04.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.04.2012 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności