Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

18-12-2012

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń-październik 2012 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-październik 2012 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2012 rok

Wykonanie za 
(10/12)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 445 819,00

831 562,91

7 370 490,22

70,56%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

1 782 172,00

154 717,91

1 324 058,28

74,29%

2

leki stosowane w chemioterapii

697 943,00

29 940,40

392 353,46

56,22%

3

Refundacja, w tym:

7 965 704,00

646 904,60

5 654 078,48

70,98%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 936 385,00

645 959,25

5 641 433,04

71,08%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 951,00

642,57

9 931,51

49,78%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 368,00

302,78

2 713,93

28,97%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności