Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

08-01-2013

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - listopad 2012 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-listopad 2012 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2012 rok

Wykonanie za 
(11/12)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 445 819,00

778 983,19

8 149 473,41

78,02%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

1 800 322,00

147 966,62

1 472 024,90

81,76%

2

leki stosowane w chemioterapii

697 293,00

30 876,25

423 229,71

60,70%

3

Refundacja, w tym:

7 948 204,00

600 140,32

6 254 218,80

78,69%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 918 885,00

598 713,28

6 240 146,32

78,80%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 951,00

1 222,84

11 154,35

55,91%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 368,00

204,20

2 918,13

31,15%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności