Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

12-03-2013

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia za styczeń 2013 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację za styczeń 2013 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2013 rok

Wykonanie za 
(1/13)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

741 884,99

741 884,99

6,81%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

1 913 063,00

113 906,83

113 906,83

5,95%

2

leki stosowane w chemioterapii

707 946,00

26 901,37

26 901,37

3,80%

3

Refundacja, w tym:

8 280 074,00

601 076,79

601 076,79

7,26%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 243 247,00

599 556,77

599 556,77

7,27%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

27 382,00

1 152,32

1 152,32

4,21%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 445,00

367,70

367,70

3,89%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności