Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-06-2013

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - kwiecień 2013 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-kwiecień 2013 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2013 rok

Wykonanie za 
(04/2013)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

802 390,38

3 080 391,51

28,26%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 019 109,00

158 775,70

552 341,44

27,36%

2

leki stosowane w chemioterapii

656 900,00

34 656,30

129 442,76

19,71%

3

Refundacja, w tym:

8 225 074,00

608 958,38

2 398 607,31

29,16%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 187 597,00

607 477,33

2 392 455,58

29,22%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

28 032,00

1 025,52

4 809,25

17,16%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 445,00

455,53

1 342,48

14,21%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności