Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-07-2014

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - maj 2014 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - maj 2014 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2014 rok

Wykonanie za 
(5/2014)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

855 366,37

4 118 482,99

37,78%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 367 396,00

192 803,42

856 393,64

36,17%

2

leki stosowane w chemioterapii

516 741,00

45 755,15

180 045,68

34,84%

3

Refundacja, w tym:

8 016 946,00

616 807,80

3 082 043,67

38,44%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 975 611,00

615 209,87

3 074 603,59

38,55%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

31 089,00

1 218,76

5 654,28

18,19%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

10 246,00

379,17

1 785,80

17,43%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności