Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

08-09-2014

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - lipiec 2014 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie  styczeń - lipiec 2014 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2014 rok

Wykonanie za 
(7/2014)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

855 497,68

5 815 046,69

53,34%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 380 496,00

183 567,24

1 229 922,39

51,67%

2

leki stosowane w chemioterapii

527 841,00

42 773,42

262 806,40

49,79%

3

Refundacja, w tym:

7 992 746,00

629 157,02

4 322 317,90

54,08%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 950 961,00

627 696,94

4 312 074,57

54,23%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

31 539,00

1 057,71

7 782,58

24,68%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

10 246,00

402,37

2 460,75

24,02%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności