Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-01-2016

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - listopad 2015 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

 

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie  styczeń - listopad 2015 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2015 rok

Wykonanie za
(11/2015)

Wykonanie narastająco

%
wykonania
całkowitego
budżetu

na refundację
                

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 280 853,00

922 904,43

9 840 793,64

87,23%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 631 332,00

221 382,35

2 096 741,84

79,68%

2

leki stosowane w chemioterapii

570 185,00

51 595,10

472 712,18

82,91%

3

Refundacja, w tym:

8 079 336,00

649 926,98

7 271 339,62

90,00%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 050 041,00

648 067,16

7 251 634,80

90,08%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 358,00

990,03

13 588,50

66,75%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

8 937,00

869,79

6 116,32

68,44%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

źróźródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

Wszystkie aktualności