Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

08-03-2016

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia za styczeń 2016 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń 2016 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2016 rok

Wykonanie za
(01/2016)

Wykonanie narastająco

% wykonania
całkowitego budżetu
na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 504 143,00

838 016,86

838 016,86

7,28%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 745 857,00

180 944,98

180 944,98

6,59%

2

leki stosowane w chemioterapii

595 978,00

39 701,23

39 701,23

6,66%

3

Refundacja, w tym:

8 065 031,00

617 370,65

617 370,65

7,65%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 038 375,00

616 139,71

616 139,71

7,66%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 369,00

817,79

817,79

4,22%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

7 287,00

413,15

413,15

5,67%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

97 277,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
 
Wszystkie aktualności