Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

19-07-2017

W dniu 18 lipca 2017 r. Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju i Finansów zatwierdził zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., skutkującą zwiększeniem środków na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu o kwotę 1 435 197 tys. zł.

Ponadto w dniu 19 lipca 2017 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, po uzyskaniu pozytywnych opinii Ministra Zdrowia i Ministra Rozwoju i Finansów, podjął decyzję o uruchomieniu rezerwy ogólnej ujętej w planie finansowym Funduszu na 2017 r. w kwocie 737 802 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ.

Po dokonaniu powyższych zmian planu finansowego NFZ na 2017 r. wysokość środków na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu będzie wynosić 74 288 370 tys. zł (zwiększenie o 2 172 999 tys. zł tj. o 3,0%). Powyższe zmiany planu finansowego NFZ pozwolą na zrealizowanie zapowiedzianej przez Prezesa Funduszu podwyżki wyceny świadczeń.

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

Wszystkie aktualności