Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-03-2019

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia za styczeń 2019 r. koszty wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(01/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 130 922,00

995 802,83

995 802,83

7,58%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 728 380,00

219 392,77

219 392,77

5,88%

2

leki stosowane w chemioterapii

737 785,00

48 640,91

48 640,91

6,59%

3

Refundacja, w tym:

8 616 775,00

727 769,15

727 769,15

8,45%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 582 447,00

725 447,99

725 447,99

8,45%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 131,00

661,08

661,08

3,28%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

14 197,00

1 660,08

1 660,08

11,69%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

47 982,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności