Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

03-09-2019

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 784) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – lipiec 2019 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(07/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 270 068,00

1 138 490,30

7 503 203,71

56,54%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 817 321,00

329 508,00

2 029 405,37

53,16%

2

leki stosowane w chemioterapii

737 540,00

59 218,48

379 545,39

51,46%

3

Refundacja, w tym:

8 697 864,00

749 763,82

5 094 252,95

58,57%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 664 536,00

747 203,96

5 078 393,85

58,61%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 431,00

757,81

6 758,52

34,78%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

13 897,00

1 802,05

9 100,58

65,49%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

17 343,00

0,00

0,00

-

 
 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności