Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

27-02-2019

„W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, bicalutamid, temozolomid, filgrastim, który w miesiącu grudniu 2018 r. wynosił:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 19,5042 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0031 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna - 1,6383 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0111 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2915 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim - 0,8789 zł/1 000 000 j.m.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu marcu 2019 r. wynosi:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 17,5537 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0027 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,4744 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0099 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2623 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,7910 zł/1 000 000 j.m.”

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności