Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DI

07-03-2016

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że  na środowisku testowym oraz produkcyjnym udostępnione zostały usługi sieciowe w wersji 3.0, w ramach których dodatkowo umożliwiono:

  • pobranie informacji o wartości Uśrednionego Współczynnika Rozpoznawania Nowotworów (UWRN)
  • pobranie informacji wartości współczynnika korygującego dla wartości porady związanej z wydaniem karty DiLO w POZ;
  • pobranie informacji o pacjencie na podstawie wydanej karty DiLO;

Usługi produkcyjne dostępne są pod adresami:

Usługi testowe dostępne są pod adresami:

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności