Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

21-09-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego wrzesień 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika świadczeń zostały dodane następujące procedury:

  • wszczepienie albo wymiana protezy ślimaka lub wszczepienie albo wymiana wielokanałowej protezy ślimaka [40004];
  • wymiana elektronicznych protez słuchu - procesora mowy [40005].

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności