Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

23-07-2018

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących  

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego sierpień 2018 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

W ww. słowniku świadczeń została zmieniona nazwa programu lekowego o kodzie 90111 – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności