Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

31-10-2018

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 listopada 2018 roku rozliczenie świadczeń z wykorzystaniem taryfy wyliczanej po stronie świadczeniodawcy będzie obowiązywało dla wszystkich świadczeń:

1)     z zakresu chemioterapii z katalogu 1e - Katalog świadczeń podstawowych;

2)     z zakresu programów lekowych z katalogów:

a)     1k - Katalog świadczeń i zakresów – leczenie szpitalne – programy lekowe oraz

b)     1l - Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych.

W celu prawidłowego rozliczenia ww. świadczeń, w komunikacie SWIAD w atrybucie taryfa elementu nfz:dane-poz-rozl należy przekazać odpowiednią wartość wyliczoną zgodnie z wytycznymi opisanymi w poszczególnych zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności