Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

20-11-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w dniu 17 listopada nastąpiła aktualizacja systemu AP-KOLCE, w wyniku której wprowadzono następujące funkcje:

1. W aplikacji AP-KOLCE:

1.1. Dodanie nowego wpisu do harmonogramu - przy podawaniu rozpoznania prezentowany słownik ICD10 będzie uniemożliwiał wybór pozycji nieaktywnej.
1.2. Modyfikacja danych wpisu w harmonogramie - przy zmianie rozpoznania prezentowany słownik ICD10 będzie uniemożliwiał wybór pozycji nieaktywnej. W przypadku zarejestrowanego wcześniej kodu rozpoznania, który w chwili obecnej jest nieaktywny, system nie będzie uniemożliwiał zatwierdzenia danych.

2. W usłudze WS-BROKER-SERVER-KOLCE:

2.1. Żądanie aktHarmPac: w ramach obsługi żądania zostanie dodana weryfikacja przekazanego kodu ICD10. Jeśli przekazany kod rozpoznania ICD10 będzie różny niż w dotychczasowych danych wpisu (lub jest to żądanie dodania nowego wpisu) wykonane zostanie sprawdzenie, czy kod ten ma status aktywny w słowniku. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji system wygeneruje odpowiedź o błędzie i nie wykona zapisu danych wpisu.
2.2. Żądanie listHarmPac – zakres danych w odpowiedzi na żądanie obejmuje:

a) okolice-ciala – kody okolicy ciała, rozdzielone średnikiem
b) powod - powód planowanego przyjęcia,
c) termin-swd - termin zaproponowany świadczeniobiorcy przez świadczeniodawcę w przypadku rezerwacji.

 

Wszystkie aktualności