Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących cytologię przesiewową

30-01-2018

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18.10.2017 r. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że trwają prace integracyjne systemów SIMP z systemami dziedzinowymi OW NFZ w zakresie wymiany danych o zrealizowanych od października 2017 r. świadczeniach profilaktycznych w zakresie cytologii przesiewowej.

Integracja polegać będzie na przekazywaniu z systemu SIMP danych o zrealizowanych świadczeniach do systemu dziedzinowego właściwego OW NFZ. Na podstawie tych danych możliwe będzie uwzględnienie pozycji w ramach rachunku.

W związku z powyższym świadczeniodawcy w ramach umów PSZ oraz podmioty spoza PSZ realizujący świadczenia w zakresie  02.1450.101.02 POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 od dnia 5 lutego rozliczają się we właściwym OW NFZ.

Jednoczenie informujemy, że w systemie SIMP zablokowana została możliwość generacji rachunków za świadczenia cytologii przesiewowej zrealizowane od października 2017 r. w ramach umów PSZ oraz za świadczenia zrealizowane od 1 stycznia 2018 r. w ramach umów spoza PSZ .

Realizacja i zasady sprawozdawcze w ramach SIMP pozostaje na dotychczasowych zasadach.

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności