Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie SIMP

25-06-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje aktualną specyfikację protokołu komunikacji pomiędzy Systemem Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) a dowolnym, innym systemem informatycznym świadczeniodawcy, realizowanej przy pomocy serwisu webowego poprzez publiczny internet, służącego do rejestracji badań mammograficznych w SIMP.

Dodatkowo udostępniamy dokumentację komunikatów XML dotyczącą wczytywania badań cytologicznych (wyniki) oraz badań mammograficznych (ankieta oraz wyniki) z pliku XML.

Ponadto w związku z uruchomionymi w SIMP nowymi funkcjonalnościami NFZ udostępnia dokumentację zawierającą opisy raportów w formacie XML.

Dokumentacja dotyczy funkcjonalności :

  • dla świadczeniodawców realizujących przesiewową cytologię AOS i mammografię - umożliwiającej wygenerowanie w formie plików XML listy kobiet do ponownego przebadania w ramach programu przesiewowego,
  • dla świadczeniodawców realizujących program profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK) generację "Listy osób do przebadania w programie ChUK" oraz  "Listy osób objętych programami profilaktycznymi".

Stosowne komunikaty dotyczące przedmiotowych funkcjonalności zostały zamieszczone w SIMP.

Źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności