Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

20-10-2011

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z powodu trwających w Ministerstwie Zdrowia prac nad zmianą obowiązującego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, dotyczącą warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w trybie leczenia jednego dnia, Zarządzenie nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne nie obejmuje przepisów regulujących udzielanie świadczeń realizowanych w tym trybie.

Warunki postępowania, konieczne do ogłoszenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach leczenia jednego dnia, zostaną ogłoszone w odrębnym zarządzeniu Prezesa NFZ po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 20.10.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.12.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności