Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. AMD

07-10-2016

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem

Zgodnie z wnioskiem Pana płk. prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa – Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem, na członka Zespołu z prawem głosu powołuje się Panią dr n. med. Beatę Pawlik.

Źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności