Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

07-04-2016

Zmiany w słowniku produktów handlowych zgodnie z Zarządzeniami Prezesa NFZ nr 17/2016/DGL z dnia 05 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

źródło - Departament Gospodarki Lekami
 

Wszystkie aktualności