Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu

16-08-2018

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów producentów i dostawców oprogramowania chcących wziąć udział w spotkaniu dotyczącym koncepcji rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny uregulowanej ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1515).

Osobą do kontaktu jest dr Marek Woch Pełnomocnik Prezesa NFZ do Spraw Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi i Organami Władzy Publicznej.

Zgłoszenia proszę przesyłać:  do 24 sierpnia 2018 r.

 

Wszystkie aktualności