Aktualności

Aktualności Oddziałów

Mazowiecki OW NFZ: Informacja o opiece medycznej dla uczestników ŚDM 2016 (PL, EN)

15-07-2016

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina ogólne zasady dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w Polsce, a także publikuje informacje w różnych językach dla uczestników Światowych Dni Młodzieży posługujących się EKUZ na terytorium Polski.

Informacja dla uczestników Światowych Dni Młodzieży posługujących się EKUZ na terytorium Polski:

EN DE FR ES IT PL

 

W razie nagłego zachorowania – w nocy bądź dni wolne od pracy – pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości.

 

WAŻNE!

Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego –  999 lub  112

W lżejszych przypadkach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdzie pacjenci otrzymają pomoc  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Placówki te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do  8.00 dnia następnego.

wykaz placówek nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej

W przypadku urazu i poważniejszych stanów świadczenia zabezpiecza szpitalny oddział ratunkowy bądź izba przyjęć.

wykaz szpitalnych oddziałów ratunkowych

wykaz izb przyjęć

W przypadku problemów stomatologicznych, należy zgłosić się do placówki nocnej pomocy stomatologicznej. W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00 dnia następnego. W sobotę, niedzielę i święta – przez 24 godziny na dobę.

wykaz placówek nocnej pomocy stomatologicznej


Healthcare information for Participants of World Youth Day 2016

General information concerning access to healthcare during a temporary stay in Poland

Information for Participants of World Youth Days using their EHIC in Poland:

EN DE FR ES IT PL

 

In case of a sudden illness – at night or on public holidays – there are various forms of medical assistance available to you depending on the type and the severity of your condition.
 
IMPORTANT!
 
Always call the emergency services whenever your life or somebody else’s life is at risk. Call:  999or 112
 
In less serious conditions, you can always seek healthcare during the night or on public holidays where you will be given basic healthcare and assistance. These medical facilities are open from Monday to Friday from 6:00 p.m. to 8:00 a.m. the following day, and on Saturdays, Sundays and other public holidays from 8:00 a.m. to 8:00 a.m. the next day.
 
 
Hospital emergency wards or admissions departments will provide assistance in case of injury or more serious conditions.
 
 
 
If emergency dental services are required, go to the night dental clinic. Night dental care is provided on weekdays from 7:00 p.m. to 7:00 a.m. the following day. Dental care on Saturdays, Sundays and public holidays is available 24 hours a day.
 
 
źródło - Mazowiecki OW NFZ
Wszystkie aktualności